top of page

Integritetspolicy

Att skydda din data är verkligen viktigt för oss på Mindsprings.  

Vi kommer aldrig att sälja din data eller göra de detaljer du delar med oss synliga för andra.  

Så långt det är mänskligt möjligt hanterar vi dina uppgifter inom ramen för 2018 års dataskyddslag.  

Alla frågor vänligen kontakta oss .  

INTEGRITETSPOLICY FÖR WEBBPLATSEN

Policyn: Denna integritetspolicy gäller denna webbplats;  www.mind-springs.org  och betjänas av Mindsprings, 5 Geneva Road, Newhaven, BN9 9DP och styr integriteten för sina användare som väljer att använda den. Den förklarar hur vi följer GDPR (General Data Protection Regulation), DPA (Data Protection Act) [pre GDPR enforcement] och PECR (Privacy and Electronic Communications Regulations).

Denna policy kommer att förklara områden på denna webbplats som kan påverka din integritet och personliga uppgifter, hur vi behandlar, samlar in, hanterar och lagrar dessa uppgifter och hur dina rättigheter enligt GDPR, DPA och PECR följs. Dessutom kommer den att förklara användningen av cookies eller programvara, reklam eller kommersiell sponsring från tredje part och nedladdning av alla dokument, filer eller programvara som görs tillgängliga för dig (om någon) på denna webbplats. Ytterligare förklaringar kan tillhandahållas för specifika sidor eller funktioner på denna webbplats för att hjälpa dig förstå hur vi, den här webbplatsen och dess tredje parter (om någon) interagerar med dig och din dator/enhet för att ge den till dig. Våra kontaktuppgifter finns om du har några frågor.

DPA & GDPR MAJ 2018

Vi och denna webbplats följer DPA (Data Protection Act 1998) och följer redan GDPR (General Data Protection Regulation). Vi kommer att uppdatera denna policy i enlighet med detta efter slutförandet av Storbritanniens utträde ur EU.

ANVÄNDNING AV COOKIES

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen när de besöker webbplatsen. I enlighet med lagstiftningen, i tillämpliga fall, använder denna webbplats ett cookie-kontrollsystem, vilket tillåter användaren att ge uttrycklig tillåtelse eller att neka användningen av /sparande av cookies på sin dator/enhet.

Vad är cookies? Cookies är små filer som sparas på användarens dators hårddisk som spårar, sparar och lagrar information om användarens interaktioner och användning av webbplatsen. Detta gör att webbplatsen genom sin server kan ge användarna en skräddarsydd upplevelse på denna webbplats.
Användare uppmanas att om de vill neka användningen och spara cookies från denna webbplats på sin dators hårddisk bör de vidta nödvändiga åtgärder inom webbläsarens säkerhetsinställningar för att blockera alla cookies från denna webbplats och dess externa serverleverantörer eller använda cookie-kontrollsystem om tillgängligt vid deras första besök.

DATAINTRÅNG

Om det finns ett dataintrång kommer vi att kontakta vår databas inom 72 timmar efter att vi har blivit underrättade om detta.

SPÅRNING AV WEBBPLATSER

Denna webbplats använder spårningsprogramvara för att anonymt övervaka sina besökare för att bättre förstå hur de använder den. Programvaran kommer att spara en cookie på din dators hårddisk för att spåra och övervaka ditt engagemang och användning av webbplatsen, men kommer inte att lagra, spara eller samla in personlig information.

PLUGINS SAMLAR IN DATA

Om vi samlar in data från dig är det endast i syfte att tillgodose dina behov och det kommer att anges vid tidpunkten för datainmatningen vad den ska användas till. Om du till exempel gör en bokning kommer vi att kräva ditt namn, e-post och eventuellt ditt kontaktnummer för att kunna behandla din förfrågan. Vi kommer endast att använda uppgifterna för det syfte de tjänar. Vi kommer inte att dela denna data med någon tredje part. Endast individer som har tillåtelse att få tillgång till dessa uppgifter kommer att använda dem och använda dem endast för det syfte de tjänar, till exempel att boka tid eller kurs. Dessa individer är medvetna om sitt ansvar enligt GDPR-riktlinjerna. Om du vill ha en kopia av dina uppgifter som vi har eller om du vill att vi raderar dina uppgifter kan du  kontakta oss här och ange din förfrågan.  Observera att radering av data kan innebära att vi inte kan behandla din begäran.

BETALNINGSDATA

Din betalning hanteras via PayPal. Vi samlar inte in eller lagrar någon av dina betalningsuppgifter på vår webbplats men vi lagrar din PayPal-e-postadress om du har ett PayPal-konto. Vi använder endast din e-postadress i syfte att identifiera din betalning och säljer inte denna information vidare till någon tredje part. Denna information kommer att lagras i vår servers databas, som är säkert sparad med ett SSL-certifikat. För mer information se vår  Sekretesspolicy här. PayPal  hanterar din betalning och hantering av pengar och du kan se  PayPals policyer här.

NEDLADDNINGAR OCH MEDIEFILER

Alla nedladdningsbara dokument, filer eller media som görs tillgängliga på denna webbplats tillhandahålls användarna på egen risk. Även om alla försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att endast äkta nedladdningar är tillgängliga, rekommenderas användare att verifiera deras äkthet med hjälp av antivirusprogram från tredje part eller liknande applikationer.
Vi tar inget ansvar för tredje parts nedladdningar och nedladdningar som tillhandahålls av externa tredjepartswebbplatser och råder användare att verifiera deras äkthet med hjälp av tredje parts antivirusprogram eller liknande applikationer.

KONTAKT OCH KOMMUNIKATION MED OSS

Användare som kontaktar oss via denna webbplats gör det efter eget gottfinnande och tillhandahåller alla sådana personliga uppgifter som begärs på egen risk. Din personliga information hålls privat och lagras säkert. Vi kommer inte att sälja dina uppgifter till någon tredje part.

Där vi tydligt har angett och gjort dig medveten om detta, och där du har gett ditt uttryckliga tillstånd, kan vi använda dina uppgifter för att skicka dig information om produkter/tjänster via ett e-postlistsystem. Detta görs i enlighet med bestämmelserna som nämns i 'Policen' ovan.

E-POSTLISTA & MARKNADSFÖRINGSMEDDELANDE

Vi driver ett program för e-postlistor som används för att informera prenumeranter om produkter, tjänster och/eller nyheter vi levererar/publicerar. Användare kan prenumerera genom en 2-stegsverifiering online automatisk process där de har gett sitt uttryckliga tillstånd. Prenumerantens personuppgifter samlas in, behandlas, hanteras och lagras i enlighet med reglerna som nämns i 'Policy' ovan. Prenumeranter kan när som helst avbryta prenumerationen via en automatiserad onlinetjänst, eller om det inte är tillgängligt, på andra sätt som beskrivs i sidfoten på skickade marknadsföringsmeddelanden. Typen och innehållet i marknadsföringsmeddelanden som prenumeranter får, och om det kan innehålla innehåll från tredje part, är tydligt beskrivna vid prenumerationstillfället.

E-postmarknadsföringsmeddelanden kan innehålla spårningssignaler / spårade klickbara länkar eller liknande serverteknologier för att spåra prenumerantaktivitet i e-postmarknadsföringsmeddelanden. Där de används kan sådana marknadsföringsmeddelanden registrera en rad abonnentdata som rör engagemang, geografisk, demografi och redan lagrad abonnentdata.

Vår EMS (e-postmarknadsföringstjänst) leverantör är  Mailchimp  och du kan läsa deras integritetspolicy i resurssektionen.

EXTERNA WEBBPLATSER OCH TREDJE PART

Även om vi bara ser till att inkludera säkra och relevanta externa länkar av hög kvalitet, rekommenderas användare att anta en försiktighetspolicy innan de klickar på externa webblänkar som nämns på denna webbplats. (Externa länkar är klickbara text-/banner-/bildlänkar till andra webbplatser, liknande;  Stuga vid floden  eller  www.celticinst.com.

Förkortade URL:er; URL-förkortning är en teknik som används på webben för att förkorta URL:er (Uniform Resource Locators) till något väsentligt kortare. Denna teknik används speciellt i sociala medier och ser ut som denna (exempel: http://bit.ly/zyVUBo). Användare bör vara försiktiga innan de klickar på förkortade URL-länkar och verifiera deras äkthet innan de fortsätter.

Vi kan inte garantera eller verifiera innehållet på någon externt länkad webbplats trots våra ansträngningar. Användare bör därför notera att de klickar på externa länkar på egen risk och vi kan inte hållas ansvariga för eventuella skador eller konsekvenser som orsakas av att besöka externa länkar som nämns.

SOCIALA MEDIEPOLICY OCH ANVÄNDNING

Vi antar en policy för sociala medier för att säkerställa att vår verksamhet och vår personal uppför sig i enlighet därmed online. Även om vi kan ha officiella profiler på sociala medieplattformar rekommenderas användare att verifiera äktheten av sådana profiler innan de engagerar sig med eller delar information med sådana profiler. Vi kommer aldrig att be om användarlösenord eller personliga uppgifter på sociala medieplattformar. Användare uppmanas att uppträda på rätt sätt när de interagerar med oss på sociala medier.

Det kan finnas tillfällen där vår webbplats har knappar för social delning, som hjälper till att dela webbinnehåll direkt från webbsidor till respektive sociala medieplattformar. Du använder knappar för sociala delning efter eget gottfinnande och accepterar att det kan publicera innehåll på din sociala medieprofil eller sida. Du kan hitta ytterligare information om vissa sociala mediers sekretess- och användningspolicyer i resursavsnittet nedan.

RESURSER OCH YTTERLIGARE INFORMATION

Om du vill se vilka uppgifter vi har om dig (om tillämpligt) eller om du vill att vi ska radera alla uppgifter vi har kvar  kontakta oss här och ange din förfrågan.  Observera att radering av data kan innebära att vi inte kan behandla din begäran t.ex. bokningar, förfrågningar mm.

bottom of page